Frases en q’anjob’al y español

Q’anjob’al – Español

Naq mulnajwom – El trabajador

Naq unin – El niño

Naq txonjom – El vendedor

Naq si’wom – El leñador

Te’ si’ – La leña

An itaj – La hierba

Ix unin – La niña

Ixim uk’eja’ – La bebida (de masa)

A’ a’ej – El río

Ch’en kuchulu – El cuchillo

Otros temas que podrían ser de tu interés:

Leave a comment