Animales acuáticos en q’anjob’al

Q’anjob’al – Español

Yax – Cangrejo

Txom – Camarón

Txay – Pez

Alomtxay – Delfín

Ak – Tortuga

Txek’no’ – Pulpo

Pajtza’ – Rana

Mimeqtxay – Ballena

Wankana’ – Estrella de mar

Cheja’ – Caballito del mar

Documento público consultado:

Stxolil Q’anej Q’ANJOB’AL

Vocabulario de Neologismos Pedagógicos

Otros temas que podrían ser de tu interés:

Leave a comment