Verbos en q’anjob’al

Verbos en q'anjob'al

Xewoq – descansar, B’itnoq – cantar, Wayoq – dormir, Oq’oq – llorar, Tzewoq – reír, Kanalwoq – bailar, Kuywoq – estudiar, Mulnajoq – trabajar, Txonjoq – vender, Txajloq – orar, Saqchoq – jugar, Matz’loq – mirar, Lowoq – comer, …